30 Kasım 2010 Salı

Ağaç Kovuğundaki Ağaçkakan

İstanbul kocaman bir dev. Sürekli büyüyor çarpık kentleşme  bir zamanlar Trak kabilelerinin yaşadığı yabanıl coğrafya İğneada’ya ulaştı. Istıranca dağlarının koynundaki İğneada longoz ormanları su havzaları İstanbul’un iştahını kabartıyor. Avrupa’nın en önemli longozu uygarlık tehdidi altında bu ne yaman oksimoron. Uygarlık ve tehdit!

Kırklareli İğneada beldesinde yer alan longozlar Istranca nemli ormanlarının bir parçası. Canlı türleri açısından olağanüstü bir başyapıt. Avrupa ve Afrika arasındaki büyük kuş göç yolları arasındaki en önemli durak. Longozda  dişbudak, kızılağaç ve söğüt türleri en çok bulunan türler. Subasar (longoz) ormanları flora ve fauna açısından önemli bir yabanıl sığınak. İğneada longozo her ne kadar 1988 yılında Tabiat Koruma Alanı 2007 yılında milli park ilan edilse de bölgedeki tehlike devam ediyor. İğneada ve Acarlar longozu İstanbul’un sigortası bu iki longoz tahrip olur yada kirletilirse gram temizsu içemeyiz haberiniz ola!

Bu arada longozlar ne işe yarar? Bazılarının bataklık olarak gördüğü bu alanlar yüzey sularını temizleyerek dibe gönderir. Biz de damacanalardan lıkır lıkır temiz kaynak suyu içeriz. Istıranca bölgesi için Bulgaristan’ı kıyıdan İstanbul’a bağlayacak otoyol projesi, kangrenleşmiş kaçak avlanma ve İstanbul’un bölge su havzaları üzerindeki beklentisi en büyük tehlike.

Ey kibrit kutusu gibi apartmanlara tıkış tıkış sığışmış insan evladı! İğneada ve Acarlar longozlarını iyi belle! Onları göz bebeğin gibi koru. Eğer o longozlar kirlenirse bardak bardak zehirli su içersin bunu böyle bil! Radyal temelli konutlarından doğaya meydan okuma! O kadar acizsin ki yoktur aslında farkın meşe kovuğundaki ağaçkakandan!

Abstract

The forests in Igneada and the surrounding areas have unique characteristics. In other parts of Turkey and Europe, these types of forests have been damaged due to anthropogenic effects. The surface area of these forests is approximately 3000 ha. Igneada lagoons are located in the northeastern part of Trakya along the Black Sea littoral. Alluvial forests with associated aquatic and coastal ecosystems include sand dunes, seawater, lagoons, swamp, forest, and riparian ecosystems. The area was declared a national park in 2007, but cultural pressures have gradually increased.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder